Buscador de pozos
Acceder
Niveles piezométricos
Acceder
Área privada
Acceder
Inicio

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA


 

En nom del President de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, em plau convocar-vos a la Junta General ordinària d’Usuaris que tindrà lloc el proper dia 29 de novembre de 2017 (dimecres), a les 18:30 h. en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 19:00 h. en segona convocatòria, a la Sala d’Actes del Centre de Promoció Econòmica (c. de les Moreres, 48 – 08820 – El Prat de Llobregat)  amb el següent ordre del dia:

 

 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la darrera Junta General de 4 de juliol de 2017.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats i l’Informe Tècnic de Suport al Pressupost.
  3. Plans generals d’obres, treballs i programes d’actuació 2018.
  4. Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost d’ingressos, despeses i inversions per a l’exercici 2018.
  5. Renovació de càrrecs. Nomenament President de la CUADLL.
  6. Precs i preguntes.

 

 

Així mateix, per la present es convoca Junta General Extraordinària per al mateix dia 29 de novembre de 2017 (dimecres), a les 19:30 h. en primera convocatòria i, en cas necessari a les 20:00 h. en segona convocatòria, a la Sala d’Actes del Centre de Promoció Econòmica (c. de les Moreres, 48 – 08820 El Prat de Llobregat), amb el següent ordre del dia:

 

 

  1. Modificació dels Estatuts i Reglaments de la CUADLL.
  2. Precs i preguntes.

 

 

Magda Ardiaca Goni

Secretària CUADLL

 

 

El Prat de Llobregat, 6 de novembre de 2017

Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat
Avda. Verge de Montserrat, 133, 1r. 2a.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 93 379 32 16 - Fax: 93 478 05 60
CIF V58994997