Cercador de pous
Accedir
Nivells Piezomètrics
Accedir
Accedir
Àrea privada
Accedir
Nivells piezomètrics


Aquïfer profund i de la Vall Baixa
Aquïfer superficial
Aigües superficials
Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat
Carrer de Pau Casals, 14-16 Local.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 379 32 16 - Fax: 93 478 05 60