Projecte Interreg Sudoe AQUIFER - Adequació ambiental d'un tram del Llobregat.

El següent contracte serà cofinançat pels fons europeus, concretament el fons europeu de desemvolupament Regional (FEDER) en el marc del projecte AQUIFER (interreg sudoe 2014-2020).

Bases Projecte adequació ambiental d'un tram del Llobregat

Projecte constructiu

Valoració ofertes i propostes