Aquïfer profund i de la Vall Baixa
Aquïfer superficial
Aigües superficials