Pdf Directiva 2006_118_CE_Protecció aigües subterrànies
Data: 04/12/2012


Pdf DMA_2000_60_CE
Data: 04/12/2012


Pdf Decret 188-2010-23 de novembre
Autor: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Decret 188 - 2010 - 23 de novembre. Pla de Gestió distrite Conca Fluvial de Catalunya


Pdf Decret 328/1988, del 11 d'octubre
Autor: Departament de Política Territorial y Obres Públiques
Decret 328/1988, de 11 d'octubre, pel que se estableixen normes de protecció y adicionals en materia de procediments en relació amb varis aquífers de Catalunya.


Pdf Estatuts de la CUADLL
Estatuts aprovats per la Junta General Ordinària d'11 de desembre de 2003 de la Comunitat, i posteriorment aprovats pel Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua el dia 7 d'octubre de 2004.


Pdf Guía clausura Pous ACA
Autor: Agencia Catalana de l'Aigua


Pdf Prescripcions tècniques a contemplar per obres
Autor: DOGCat núm. 4093
L'EDICTE de 3 de març de 2004, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 26 de febrer de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'inclouen les prescripcions tècniques aplicables a l'autorització de treballs dins les normes d'explotació dels aqüífers de La Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu i la Cubeta d'Abrera.