PROJECTE Clepsydra

CLEPSYDRA, del programa Interreg EURO-MED, té com a objectiu desenvolupar i provar sistemes de seguiment per a una millor interpretació de les dades hidrogeològiques dels aqüífers i millorar la dimensió ambiental de les activitats socioeconòmiques, especialment en l'à [...]

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua la CUADLL ha organitzat una visita a les basses de recàrrega de Molins de Rei

22 de març de 2024

L’aqüífer de la Vall Baixa i delta del Llobregat és el que permet un millor aprofitament de les aigües subterrànies de tot Catalunya i és equivalent a l’aigua que produeix per exemple, la dessaladora del Prat o la Depuradora del Prat, uns 60 hm3/any. Per poder fer una utilització d’aquest aqüífer d’una manera sostenible s’ha dissenyat, a part de pous d’extracció d’aigua, diferents infraestructures de recàrrega que augmenten i milloren l’emmagatzematge de l’aigua i entre elles hi ha les basses de Molins de Rei.

[...]

Este sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para habilitar las funcionalidades técnicas de uso de la web, realizar estádísticas y análisis del tráfico de navegación recibido, personalizar las preferencias del usuario y otras para ofrecer anuncios y publicidad. También permitimos el uso de funcionalidades para interactuar con redes sociales. Más información en nuestra Política de cookies