En el marc del Dia Mundial de l’Aigua la CUADLL ha organitzat una visita a les basses de recàrrega de Molins de Rei

22 de març de 2024

L’aqüífer de la Vall Baixa i delta del Llobregat és el que permet un millor aprofitament de les aigües subterrànies de tot Catalunya i és equivalent a l’aigua que produeix per exemple, la dessaladora del Prat o la Depuradora del Prat, uns 60 hm3/any. Per poder fer una utilització d’aquest aqüífer d’una manera sostenible s’ha dissenyat, a part de pous d’extracció d’aigua, diferents infraestructures de recàrrega que augmenten i milloren l’emmagatzematge de l’aigua i entre elles hi ha les basses de Molins de Rei.

Les basses de recàrrega de Molins de Rei estan formades per una captació al riu, una petita bassa per a la decantació i
quatre basses d’infiltració que sumen 14.000 m2. Les basses s’han construït en dues fases; una primera en fase pilot a través d’un Projecte cofinançat per la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL) i pel Programa Interreg Sudoe (Projecte AQUIFER) a través del Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), i una segona fase cofinançat per Ciments Molins i Damm, dues empreses adscrites a la CUADLL, amb aprofitaments ubicats a l’aqüífer de la Vall Baixa i delta del Llobregat. La localització de la bassa de recàrrega s’ha fet per criteris hidrogeològics (és una de les millors zones d’infiltració del riu a la Vall Baixa) i per estar a prop dels aiguamolls de Molins de Rei, de manera que les dues infraestructures: basses i aiguamolls, es complementen entre si des del punt de vista ecològic.

Si ve inicialment les basses s’havien plantejat recarregar amb aigua del riu, donat l’actual estat de sequera, es preveu que es connectin a l’aigua regenerada de l’ERA del Prat, la qual ja s’està abocant al riu. D’aquesta manera aquesta infraestructura tanca el cicle de l’aigua. Agafa aigua regenerada d’una depuradora per reinfiltrar-la a l’aqüífer perquè, aigües avall, puguin haver-hi pous que la tornin a treure i pugui tornar a ser utilitzada. El pas de l’aigua a través de l’aqüífer durant molts mesos abans de ser extreta genera una millor qualitat de l’aigua gràcies a l’autodepuració que es produeix de manera natural.

El projecte pretén augmentar i millorar el recurs subterrani d’una manera ambientalment sostenible i de manera cooperativa. La petjada hídrica positiva d’aquest projecte és enorme i permet a les empreses millorar també la seva petjada i reduint el seu impacte.

La visita ha comptat amb més d’una vintena d’assistents entre ells usuaris i empreses del sector BCORP.

Este sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para habilitar las funcionalidades técnicas de uso de la web, realizar estádísticas y análisis del tráfico de navegación recibido, personalizar las preferencias del usuario y otras para ofrecer anuncios y publicidad. También permitimos el uso de funcionalidades para interactuar con redes sociales. Más información en nuestra Política de cookies