PROJECTE Clepsydra

CLEPSYDRA, del programa Interreg EURO-MED, té com a objectiu desenvolupar i provar sistemes de seguiment per a una millor interpretació de les dades hidrogeològiques dels aqüífers i millorar la dimensió ambiental de les activitats socioeconòmiques, especialment en l'àmbit agrícola.

 

 

 

 

 

 

 

El projecte Clepsydra reuneix 9 socis de la zona mediterrània (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta i Grècia), i està finançat pel programa europeu Interreg MED.

 • IGME-CSIC: Instituto Geológico y Minero de España – Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Espanya

 • CRCC: Comunidad de usuarios del Campo de Cartagena. Espanya

 • CUADLL: Comunitat d’Usuaris del Delta del Llobregat. Espanya

 • IRD: Institur pour la Recherche et le Dévelopement. França

 • AQUA-VALLEY. França

 • ISA LEQAF: Instituto Superior de Agronomia. Portugal

 • EWA: The Energy and Water Agency. Malta

 • UNICAS: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Itàlia

 • FORTH / ICE-HT: Institute of Chemical and Engineering Sciences. Grècia.

 

 

El repte de CLEPSYDRA és desenvolupar i provar sistemes intel·ligents i complets, com ara sistemes de suport a la decisió, per tal de controlar i interpretar dades hidrogeològiques sobre el comportament dels aqüífers. Es presta especial atenció a la qualitat de les aigües subterrànies. En el cas particular del Delta del Llobregat, en el seguiment de clorurs i d’altres compostos potencialment contaminants.

Les eines desenvolupades a CLEPSYDRA tindran com a objectiu millorar la consideració de les dimensions ambientals en les activitats socioeconòmiques.

 

Per implementar el projecte es desenvolupen 4 activitats principals:

 

 • Avaluació de les capacitats de seguiment en àrees pilot i identificació de les principals mancances

 • Desenvolupament d'eines per al seguiment i interpretació de dades d'aigües subterrànies

 • Pilotatge en condicions reals

 • Enfortir les capacitats de consciència social

 

Foto cedida per Christian LEDUC

 

LINK DE LA WEB PROJECTE CLEPSYDRA

https://clepsydra.interreg-euro-med.eu/

Este sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para habilitar las funcionalidades técnicas de uso de la web, realizar estádísticas y análisis del tráfico de navegación recibido, personalizar las preferencias del usuario y otras para ofrecer anuncios y publicidad. También permitimos el uso de funcionalidades para interactuar con redes sociales. Más información en nuestra Política de cookies